Apr 22, 2018

Learning tool: How to write an essay in PhilosophyDear Fellow Doctoral candidates,

Today I just bumped into a useful document which I want to share with you.

Name of document: Writing a Philosophical Essay: A Brief Tutorial, compiled and written by Cara Nine with text from Joel Walmsley, Vittorio Bufacchi, Lilian O’Brien and other members of the UCC Philosophy Department.

Contents include the following:

I. Resources
II. What is a philosophy paper?
III. How is a philosophy paper graded?
IV. How to write a philosophy paper.
V. Mistakes to avoid.
VI. Plagiarism
VII. Citation Guide, MLA style.

Web pages
http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/philosophy.html http://unilearning.uow.edu.au/critical/ http://www.liu.edu/cwis/CWP/library/workshop/citmla.htm (MLA citation guide) http://www.tvu.ac.uk/lrs/guides/harvard.html (Harvard citation guide) http://www.scc.rutgers.edu/douglass/sal/plagiarism/intro.html (Plagiarism tutorial) 

Reading references:
Martinich, A.P. (1996) Philosophical Writing. Oxford: Blackwell Publishing.
Holowchak, M. Andrew. (2004) Critical Reasoning & Philosophy.
Oxford: Rowman & Littlefield. Strunk, William and White, E.B. (2000) The Elements of Style. Prentice Hall.

Summary of the main points:

The philosophical essay generally follows a very simple structure:

1. State the proposition to be proved.
2. Give the argument for that proposition.
3. Show that the argument is valid.
4. Show that the premises are true.
5. Consider an objection to your argument and respond to that objection.
6. State the upshot of what has been proven.

(Martinich, A.P. (1996) Philosophical Writing. Oxford: Blackwell Publishing. p. 53.)

On what criteria the essay will be graded?

Your paper will be graded on three basic criteria:

1. Content: How well do you understand the issues you're writing about?
2. Clarity: Is your writing clear and well organized?
3. Argument: How good are the arguments you offer? How good is your critical analysis? It is worth bearing in mind that some of what makes an argument a good one will take you beyond issues of logical structure and even the truth of the premises. Arguments may be sound, clearly expressed, show good understanding of the relevant issues, and yet, fall short in some respects. Your paper will NOT be graded by whether or not the lecturer agrees with your conclusion. Professional academic philosophers do not even agree amongst themselves about what the correct conclusion is to most issues. But they generally have no trouble agreeing about whether or not someone has done a good job arguing for a conclusion.

What do you need to achieve a good grade?

1. Mastery is the condition of knowing some particular topic backwards, forwards, inside out and sideways. If you haven't mastered a topic, you can't write well about it. You can't master a whole field in a few weeks, but you can master some tiny part of it. This is the reason that most philosophy papers are written about very narrowly defined topics.

2. Original Contribution. Mastery means understanding a topic well enough to go beyond what's already been said to work out for yourself which arguments work and which don't and even to work out effective and relevant arguments of your own. When you've mastered the topic you can talk about other possible arguments, what might be wrong with these arguments, why those particular facts are relevant and what would happen if the facts were different.

3. Critical Analysis: “Being critical involves making judgements and evaluations. Making judgements can involve distinguishing between fact and opinion or evaluating the validity of information sources or the validity of particular theories and/ or their application to particular situations. These judgements need to be well grounded in research, wide reading, and include consideration of all possible viewpoints. Critical thinking in this sense is based on a synthesis of a number of factors, and is not just uninformed personal opinion.” (Unilearning@uow.edu.au/critical)

4. Clarity: You might consider confining yourself to making just one point per paragraph. This may result in short paragraphs, but imposing this kind of discipline on yourself may (i) help you to fully develop each and every point that you want to make, (ii) allow you to better see and assess the argumentative structure of your paper as a whole, and (iii) prevent you from wandering off point.

5. How to organize your essay:


 • Problem and Purpose statement: State in clear language at the beginning. Leap into your essay in a purposeful way, and say what you're going to say.


 • Roadmap: Every paragraph should be a link in the chain of the argument. It is enormously helpful to add lots of signposts to help guide the reader through the argument (it also helps to show how you're answering the question). You can say what you've done so far, what you're going to do next and so on.  


 • Precision: Arguments are combinations of expositions and criticism. To criticize a view, you have to state it in enough detail to get the right amount of precision. You have to get it EXACTLY right, so be careful when paraphrasing the views of others. 


 • Conclusion. End well. Don't babble about what lies outside the scope of this paper or what still needs to be done. End with a sharp, punchy restatement of what you showed. Did you demonstrate what you set out to (and if not, why not, for that too is a conclusion). Don't make feeble rambling pseudo-profound generalizations.

6. Plagiarism: Breaches of the rule against plagiarism are equivalent to cheating in your examination. There is a range of serious penalties for cheating. These are listed in the Guide to Examinations. Please view http://www.scc.rutgers.edu/douglass/sal/plagiarism/intro.html. This website walks you through several academic integrity dilemmas;  it may help you to understand what is ethically expected of you while writing your papers.

Hope this helps. Have a good day.

(Source: to read the full text, the pdf document is downloadable under this link:
https://www.ucc.ie/en/media/academic/sociologyandphilosohy/admindocuments/Essay-Writing.pdf)

Dec 25, 2017

Mémoires - Tran Trong Kim


Extrait de Wikipédia en vietnamien

Một cơn gió bụi là cuốn Hồi ký do Trần Trọng Kim (1883–1953) xuất bản năm 1949, mang nội dung tóm lược quãng đời làm chính trị của ông (từ năm 1942 đến năm 1948). Trong cuốn hồi ký, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Việt Minh và thực dân Pháp.Tác giả Trần Trọng Kim là một học giả, thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (một chính phủ do Nhật thành lập ở Việt Nam năm 1945).

Tóm lược nội dung

Cuốn hồi ký gồm 12 chương, mỗi chương kể về một giai đoạn cuộc đời tác giả với những sự kiện gắn kết với nhau và không tách rời bối cảnh lịch sử Việt Nam khi đó.
 • Chương I (Cuộc đời yên lặng và vô vị): tóm lược những công việc cá nhân của tác giả bắt đầu từ năm 1942, cảm nhận về sự chiếm đóng của quân Nhật Bản - Pháp, và tâm tình của ông trong giai đoạn này. Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình, vì vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị. Ngoài những lúc làm những công việc hàng ngày phải làm, khi rỗi rãi gặp những bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ sự và việc nước nhà, thì tôi cũng nói chuyện phiếm và mong cho nước nhà chóng được giải phóng.[2]
 • Chương II (Đi Chiêu Nam Đảo): Do tình thế bắt buộc, tác giả cùng nhiều nhà chí sỹ khác phải đi sang Singapore dưới sự sắp xếp của người Nhật, bấy giờ đã làm chủ Đông Dương và bán đảo Mã Lai. Tại đây, ông chứng kiến một người bạn thân thiết cùng đấu tranh cho độc lập nước nhà qua đời với bao niềm xót xa.
 • Chương III (Đi Băng Cốc và về Sài Gòn): Sau nhiều lần trễ hẹn, cuối cùng tác giả và những chí sỹ khác cũng rời khỏi Chiêu Nam Đảo về Băng Cốc dưới sự giúp đỡ của người Nhật. Khi về tới Sài Gòn thì được tin Nhật đã đảo chính Pháp, triều đình ở Huế đã tan rã, vua Bảo Đại đang tìm người thành lập chính phủ mới.
 • Chương IV (Ra Huế lập chính phủ): Với sự sửa soạn của người Nhật, tác giả được lệnh vua Bảo Đại ra Huế. Tại đây, ông đã được đoàn tụ với vợ con sau thời gian dài xa cách. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với vua Bảo Đại đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong ông. Trước đề nghị của vua và tinh thần trách nhiệm, tác giả đã đồng ý đứng ra thành lập nội các. Chính phủ của ông tồn tại được bốn tháng nhưng đã làm được một số việc như điều đình thành công với người Nhật để họ trả lại vùng nam kỳ, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cũng nảy sinh mà chính phủ Trần Trọng Kim không giải quyết được, như việc Nhật bản trưng thu lương thực gây nạn đói năm Ất Dậu khiến cả triệu người chết (Trần Trọng Kim tránh không nhắc đến chuyện này trong hồi ký). Hoạt động tuyên truyền của mặt trận Việt Minh (thực chất do những người Cộng sản đứng đầu) và một số nhóm chính trị khác, các vụ không kích của quân Đồng Minh khiến tình hình trong nước hết sức phức tạp. Cuối cùng, Việt Minh phát động tổng nổi dậy giành chính quyền. Quân đội Nhật ngỏ lời giúp đàn áp Việt Minh nhưng tác giả từ chối, sau đó giải tán nội các và vua Bảo Đại thoái vị. Trước đó, ông cố tìm cách thương lượng với Việt Minh để duy trì lại hoàng gia nhà Nguyễn nhưng bị từ chối.
 • Chương V: kể về hành trình từ Huế ra Hà Nội, nơi ông cư trú.
 • Chương VI (Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước): Tác giả kể về tình hình Việt Nam dưới sự điều hành của Chính phủ Lâm thời gồm đại diện nhiều đảng phái do Hồ Chí Minh đứng đầu, kèm theo vài lời nhận xét về hoạt động của chính phủ mà thực chất mọi việc do Tổng bộ Đảng Cộng sản quyết định. Tác giả cũng tường thuật lại cuộc bầu cử Quốc hội khóa I tại Hà Nội ngày 6/1/1946, nơi mà Việt minh huy động cả người không biết chữ đi bầu cử với nhận xét "lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến tám chín mươi phần trăm số người đi bầu. Ðó là một phương pháp rất mới và rất rõ để cho mọi người được dùng quyền tự do của mình lựa chọn lấy người xứng đáng ra thay mình làm việc nước."[3]
 • Chương VII (Tôn chỉ và sự hành động của Cộng sản đảng): Nhận xét cá nhân của tác giả về Chủ nghĩa cộng sản và phong trào Việt Minh. Ngoài ra, ông còn phân tích kế hoạch của những người Cộng sản trong chính phủ lâm thời khi đó đối với cựu hoàng Bảo Đại.
 • Chương VIII (Sự giao thiệp của chính phủ Việt Nam với nước Pháp) : Ông nhận xét về các biện pháp của Chính phủ lâm thời và Hồ Chí Minh trong ngoại giao với nước Pháp và Tàu. Ông phân tích Hiệp định sơ bộ mà Võ Nguyên Giáp ký với Pháp, cho rằng đó là cách "hoãn binh" của Việt Minh, trước là để đuổi Tàu, sau đó sẽ dồn lực đối phó với Pháp.
 • Chương IX: (Đi sang Tàu): Để tránh chiến cuộc với Pháp sắp nổ ra, tác giả lưu lạc sang Trung Quốc hòng mưu với những chí sỹ khác của nhiều đảng phái thành lập chính phủ mới. Trung Hoa Quốc dân đảng đón tiếp ông, đồng thời cung cấp tiền bạc cho ông và Bảo Đại hòng lập chính phủ mới do Trung Hoa khống chế, nhưng ông thấy Trung Hoa Quốc dân đảng không có thực lực nên không làm gì.
 • Chương X: (Cuộc Pháp Việt chiến tranh): tác giả kể cảm nhận về cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp. Được Pháp đề nghị, ông soạn thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh với sự chứng kiến của Bảo Đại.
 • Chương XI (Về Sài Gòn): người Pháp thu xếp cho ông trở về Sài Gòn để vận động thành lập chính phủ mới. Về đến Sài Gòn, ông nhận ra rằng những lời hứa hẹn của người Pháp là giả dối nên ông quyết định không làm gì.
 • Chương XII: (Lên Nam Vang): Quá mệt mỏi và bất lực trước thời cuộc, tác giả lưu lạc sang Thái Lan. Trong thời gian này, ông đã tập hợp các bản thảo nhật ký của mình và viết thành cuốn hồi ký Một cơn gió bụi. Kết thúc là nhận xét của tác giả về cái hay và cái dở của Việt Minh và tự nói về tấm lòng với dân tộc của ông.

Các nhận định về tác phẩm

Trần Trọng Kim (18831953) được đánh giá là một học giả có kiến thức rộng cả tân và cựu học, là người có đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tư tưởng chủ đạo của Trần Trọng Kim là tư tưởng bảo hoàng thời phong kiến, cho đến cuối đời ông vẫn muốn đưa Bảo Đại trở lại nắm quyền và duy trì hoàng gia nhà Nguyễn. Do cộng tác với phát xít Nhật nên người ta kết tội Trần Trọng Kim là tay sai Nhật.
Trong cuốn hồi ký "Một cơn gió bụi", ông đã tỏ ra không khách quan khi tránh không nhắc đến sự cộng tác với Nhật mà ông đã thực hiện, những hành động tàn bạo của quân Nhật, cũng như sự bất lực của chính phủ Đế quốc Việt Nam do ông đứng đầu. Ví dụ[4]:
 • Trần Trọng Kim chỉ nói đại khái (khoảng 2 dòng) về nạn đói năm Ất Dậu khiến cả triệu người dân Việt Nam chết đói dù đây là sự kiện ghê gớm nhất tại Việt Nam trong năm đó, cũng không nhắc gì tới việc quân Nhật tận thu lương thực và cấm mở kho gạo cứu đói (bởi chính phủ của ông không dám có ý kiến phản đối Nhật, và cũng bất lực không thể cứu đói cho người dân).
 • Trần Trọng Kim tự nhận mình đã khuyên Bảo Đại thoái vị, nhưng đó là khi tình thế đã không thể cứu vãn được. Trước đó, vào đầu tháng 8/1945, ông vẫn một mực muốn duy trì ngai vàng nhà Nguyễn và phản đối việc Bảo Đại thoái vị, dù nhiều thành viên nội các đề nghị như vậy. Điều này không được ông nhắc đến trong hồi ký.
 • Trần Trọng Kim tự nhận rằng Bảo Đại đã nói với ông "Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước nô lệ". Chi tiết này là không có thật, có thể Trần Trọng Kim đã nhớ nhầm hoặc ông cố tình hư cấu nên. Câu nói này thực ra là ở trong Chiếu thoái vị của Bảo Đại, và chiếu thư này là do ông Phạm Khắc Hòe soạn chứ không liên quan gì đến Trần Trọng Kim.
 • Do Trần Trọng Kim mang nặng tư tưởng bảo hoàng thời phong kiến nên ông có ác cảm với Việt Minh vì đã ép vua Bảo Đại thoái vị. Sự ác cảm này khiến ông đánh giá thiếu khách quan về Việt Minh, họ làm gì cũng bị ông phê phán là mang dụng ý xấu, trong khi ông lại ca ngợi Bảo Đại quá mức dù vị vua này hoàn toàn bất lực, không màng gì đến chính sự. Trần Trọng Kim cũng không nhắc đến việc chính ông và Bảo Đại đã được Việt Minh khoản đãi rất tốt, nhưng về sau cả hai đã tự ý bỏ ra nước ngoài và còn nhận sự tài trợ tiền bạc của Pháp, thế lực đang quay lại xâm chiếm Việt Nam.
 • Ở một đoạn khác, ông viết "tôi đã chỉ nói những công việc quốc dân phải lo để gây dựng lại nền tự chủ của nước nhà mà thôi, chớ không nói gì về việc chiến tranh của nước Nhật Bản với các nước Đồng minh, chú ý muốn tránh sự người Nhật có thể lôi kéo người mình vào cuộc chiến tranh của họ”. Nhưng đây là lời nói dối, vì trong Bản Tuyên cáo của nội các, Trần Trọng Kim đã tuyên bố: “quốc dân phải gắng sức làm việc, chịu nhiều hy sinh hơn nữa và phải thành thực hợp tác với nước Đại Nhật Bản trong sự kiến thiết nền Đại Đông Á, vì cuộc thịnh vượng chung của Đại Đông Á có thành thì sự độc lập của nước ta mới không phải là giấc mộng thoáng qua”. Để cho khớp với lời kể, Trần Trọng Kim đã cắt bỏ hẳn trong bản phụ lục số 1 ở cuối quyển hồi ký những đoạn tuyên bố ủng hộ Nhật Bản này.
Theo nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khánh, tập hồi ký này của Trần Trọng Kim cả về nội dung và nghệ thuật đều chưa đạt, nhiều sự kiện ông né trách không dám trình bày, một số chi tiết cũng không hoàn toàn trung thực, có lẽ vì ông viết cuốn hồi ký này trong một tâm trạng ngao ngán mà không thức thời do hoạt động chính trị liên tục thất bại

(Source: wikipedia tieng viet)  Tác giả Trần Trọng Kim (1882 - 1953) là học giả, Thủ tướng Chính phủ Đế quốc Việt Nam do Nhật hậu thuẫn sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945). Chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại hơn bốn tháng, từ ngày 17/4/1945 đến 23/8/1945.

  Cuốn hồi ký từng được Nhà xuất bản Vĩnh Sơn, Sài Gòn phát hành năm 1969. Đầu năm 2017, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn liên kết với công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sách Phương Nam phát hành.

  SCAN, ĐÁNH MÁY, CONVERT SANG PDF, PRC, EPUB, LIT, DOCX BỞI Khosachcuaban.tk
  https://goo.gl/YwRf9u

  Confucian studies by Phan Boi Chau, a Vietnamese Scholar

  KHỔNG HỌC ĐĂNG | PHAN BỘI CHÂU  Tên sách: Khổng học đăng 
  Tác giả: Phan Bội Châu
  Biên dịch:
  Nhà xuất bản: Khai Trí
  Năm xuất bản: 1973
  Số trang: 794
  Định dạng: PDF
  Giới thiệu

  Bộ sách Khổng học đăng này đủ cho ta thấy rõ tư tưởng học thuật và đời sống tinh thần của cụ Sào Nam. Đây có lẽ là di cảo có giá trị nhất và công phu nhất của cụ Phan Bội Châu. Với nhan đề Khổng học đăng nhà chí sĩ tiền bối có ý đưa ra cái tinh hoa của nền Khổng học, một nền cổ học siêu việt đã chế ngự tư tưởng Đông Phương.

  Cụ Phan Bội Châu không viết theo lối nghiên cứu khách quan của học giả, mà Cụ viết theo sự tâm đắc của bản thân mình. Bởi thế nên Cụ có rất nhiều ý tưởng chủ quan của mình. Nhưng cũng nhờ thế mà ta thấy rõ được những ý kiến để bồi bổ cho linh hồn và để nuôi dưỡng cái hoài bão cao đẹp của mình.

  Ce livre fait partie de notre patrimoine culturel vietnamien. 
  Inspiré des oeuvres de Confucius, Phan Boi Chau partage son admiration pour les pensées d'un grand homme mais aussi la grande valeur de la culture chinoise. 

  Son style non-académique permet de comprendre aussi ses propres idées sur les valeurs qui lui sont chères.  

  Download
  Phan Bội Châu, Khổng học đăng, Nhà xuất bản Khai trí, năm 1973.